cena - kamerové práce

-Cena každého projektu se určuje jednotlivě.

-Standarní web video do cca 2min je od 5000Kč (cena se mění podle rozsahu grafických prací)

(obsahuje 1natáčecí den  + postprodukci) 

-Větší projekty jsou kalkulovány podle objemu prací a technické náročnosti natáčení.